Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr  103/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  03 września  2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1        

 

            W załączniku Nr 1 do Regulaminu  Wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) po części  „STANOWISKA URZĘDNICZE” wprowadza się część o treści: :

               

 

      „DORADCY I ASYSTENCI”

 

1.

Doradca

wyższe

5

 

 

XVII

2.

 

Asystent

 

średnie

 

-

 

XI

 

§ 3

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 4

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

                                                                                                                      BURMISTRZ

mgr inż. Jan Woźniak

Liczba odsłon: 1087

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377017