Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 169/2010 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr  169/2010

                                           Burmistrza  Otmuchowa

                                        z dnia  15 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

 

     Na   podstawie:  art. 33  ust. 5 ustawy  z   dnia   8 marca 1990r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.58,  art. 39,  art.28, art. 19 ust. 8 oraz  w związku z art. 42 ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03. 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398) oraz  art. 104§ 2  i art. 1042 § 1 kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. W  załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie – „Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych” wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA KIEROWNICZE URZĘDNICZE” dodaje się pkt 7 o treści:

   

7.

Zastępca kierownika wydziału, referatu

wyższe

4

XIII

 

 

 

 

 

 

 

2) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” dodaje się pkt 7 o treści:

 

7.

Specjalista

średnie

3

X

 

 

 

 

 

 

2. W załączniku Nr 2 do Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie-„Tabela wysokości dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach” wprowadza

   się następujące zmiany:

1) w rubryce „Kierownik wydziału, Kierownik referatu dodaje się „Zastępca kierownika

    wydziału, referatu”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego do wiadomości pracowników.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377020