Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
OGŁOSZENIE Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza II przetarg ustny nieograniczony na najem: • lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 , o powierzchni użytkowej 23,60 m2 skladający się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnoącią Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Wiejski Dom Kultury.

Otmuchów dn. 28.12.2015r

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie oglasza II przetarg ustny nieograniczony        na najem:

 

 • lokalu użytkowego położonego w Kałkowie Nr. 57 , o powierzchni użytkowej 23,60 m2 skladający się z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu nie kolidującym z działalnoącią Domu Kultury w Otmuchowie. Powyższy lokal znajduje się na obszarze ogólnej zabudowy wsi Kałków w budynku użytkowym jako Wiejski Dom Kultury.
 • Przetarg odbedzie się w dniu 29.01.2016 r  godz. 10.00 w lokalu nr 9 Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr6.
 • Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) plus 23% VAT.
 • Wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: piećdziesiąt złotych 00/100) winno być wniesione gotówką najpóźniej do 25.01.2016 na konto Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie                    NR 42 8872 0003 0000 0967 2000 0010.
 • Postąpienie w przetargu wyniesie 50 gr .
 • Przetarg jest ważny jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden uczestnik przetargu i nastąpi przynajmniej jedno postąpienie.
 • Uczestnik przetargu ,który wygral przetarg jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.
 • Wadium złożone przez oferenta , który wygrał przegrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 • Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości , ogrzewanie, itp.
 • Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Dyrektorem Miejsko-Gmninnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27.
 • Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące przetargów udzielane będą przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie tel. 77 431 50 27 . 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379944