Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
WYKAZ NR 1/2015 POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAJMU Z DNIA 19 STYCZNIA 2015R.

Zarządzenie nr    9/2015

Burmistrza Otmuchowa

z   Dnia   19 stycznia 2015r.

 

w sprawie  przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

  • § 1

 

Przeznaczam do oddania w najem w drodze przetargu na okres do 3 lat pomieszczenie wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik  do niniejszego  zarządzenia.

 

  • § 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

  • § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

  • § 4

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 19.01.2015r.   Nr  9/2015

 

Wykaz   nr     1/2015

pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do najmu

z dnia 19 stycznia  2015r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.)

 

Burmistrz  Otmuchowa

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych

przeznaczonych  do wynajmu na okres do 3 lat 

 

Tabela nr 1.

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki :

Powierzchnia :

Dane o lokalu :

 Otmuchów, Rynek 1 

  działka nr  748

   5,00 m2

pomieszczenie użytkowe wyznaczone do przetargu to :

- część pomieszczenia o pow. 5,00 m2 poł. na parterze budynku

Wysokość czynszu :

 

 3,60 zł/m2 + VAT miesięcznie

Przeznaczenie w planie :

 

Przeznaczenie :

Dla wynajmowanych pomieszczeń nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.

 Pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalności : agencji ubezpieczeniowej.

 

Termin wnoszenia opłat

Zapłata za wynajem pomieszczenia użytkowego  następuje w terminie do 14 dnia  każdego miesiąca płatne z góry po podpisaniu protokołu z przetargu i umowy w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 

 

Uwaga :

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379953