Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2013

Liczba odsłon: 92975
Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż, na własność z zasobu Gminy Otmuchów nieruchomość obejmującej działkę nr 85 obszaru 0,3200 ha stanowiącą teren zabudowany budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,94 m 2 , budynkiem stodoły o pow. 210,82 m 2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m 2 poł. w miejscowości Ligota Wielka nr 45 gm. Otmuchów

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  56/ 2013    z dnia 14 maja  2013 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  14 maja 2013  r.

 

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 – z późn. zam.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż,  na własność z  zasobu Gminy Otmuchów  nieruchomość obejmującej działkę  nr 85  obszaru 0,3200 ha stanowiącą teren zabudowany budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,94 m2, budynkiem stodoły o pow. 210,82 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m2 poł. w miejscowości Ligota Wielka nr 45 gm. Otmuchów .

 

1. Opis nieruchomości:  nieruchomość obejmującej działkę  nr 85  obszaru 0,3200 ha wraz z zabudowaniami położonymi na tej działce tj. budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,94 m2, budynkiem stodoły o pow. 210,82 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 42,44 m2 poł. w miejscowości Ligota Wielka nr 45 gm. Otmuchów stanowiącą teren niezabudowany zlokalizowaną  w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w obszarze terenów  użytków rolnych. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.

Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Nysie  księga wieczysta  

Kw  nr 11969 z hipoteka przymusowa w kwocie 9738,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Otmuchowie.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:                    

     Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej a częściowo w terenie użytków   rolnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100  000,00 zł  (słownie: sto tysięcy), płatna jednorazowo, przed zawarciem aktu  notarialnego.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  pokój nr 9 w dniu  31 lipca   2013 r.  o godzinie 9 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł

     (słownie: dziesięć tysięcy  ) w terminie do dnia  26 lipca  2013 roku, na konto Gminy Otmuchów-prowadzone przez B.S. w Otmuchowie nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  29 lipca 2013 r do godziny 15 00.

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

     Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co najmniej jedno postąpienie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie z dnia  

     24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( tekst jednolity Dz. U z  2004 r., Nr 167,  poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości z osobą ustaloną w przetargu zostanie  zawarta  po dokonaniu  wpłaty ceny ustalonej w przetargu.  Nabywca  obowiązany jest do pokrycia  wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel.  77 4315016 wew. 34. Treść ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie www.otmuchow.probip.pl   oraz prasie lokalnej.

 

 

Liczba odsłon: 1211
Autor: Lato Sylwia
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-28 09:46:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379604