Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2012

Liczba odsłon: 37549
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Wyświetl historię zmian »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Otmuchów w ramach POKL 9.1.2. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowanie uczniów kl. I -III szkół podstawowych.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP-2/X/2012    26 październik  2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 43158 24

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                                             dostawy           usługi

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Otmuchów w ramach POKL 9.1.2. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowanie uczniów kl. I -III szkół podstawowych.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:            

Nazwa wykonawcy     

FABRYKA  POMOCY NAUKOWYCH  

Adres      

ul. Słowiańska 7

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość 

NYSA

Poczta elektroniczna

 

Telefon

 

77 433 36 56

Faks

 

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: najniższa cena

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach

   oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana

cena w zł

      Cena

Inne kryterium

 

1.

NOWA SZKOŁA   ul. POW. 25,    90-248 Łódź

29 069,68

88,18

       X

88,18

 

2.

PASJASPORT  Błażej Walczak 

ul. Kościuszki 6A/2      44-100  Gliwice

32 770,00

78,23

       X

78,23

 

3.

Fabryka Pomocy Naukowych

ul. Słowiańska 7,   48-300 Nysa

25 636,50

100

       X

100

 

4.

P.W. ANTARES Witold Ziołek,  ul. Waryńskiego 3

58-370 Boguszów - Gorce

 

28 272,00

         90,67

       X

90,67

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2012-11-04

                                                                                                           

       Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

 

Liczba odsłon: 751

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378955