Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2012

Liczba odsłon: 37543
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Wyświetl historię zmian »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r

Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP-3/X/2012  8 listopad  2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Żeromskiego 1

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

77 43158 24

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                                             dostawy           usługi

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r .

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:            

Nazwa wykonawcy     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adres      

xxxxxxxxxxxx

Kod pocztowy

XXXXXXX

Miejscowość 

XXXXXXXXXX

Poczta elektroniczna

XXXXXXX

Telefon

 

XXXXXXXXXX

Faks

XXXXXX

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: XXXXXXXX

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 08.11.2012r. tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne):

    Na podstawie  art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  ustawy – Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) unieważniam postępowanie   

Na przetarg  wpłynęła 1 oferta. Cena oferty wynosiła 474 543.36  zł  natomiast Zamawiający przeznaczył kwotę  445 362,00 zł . W związku z tym cena oferenta przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Lp.

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach

   oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana

cena w zł

      Cena

Inne kryterium

 

1.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

       X

xxx

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  : 0

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

                                                                                                         

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek


Liczba odsłon: 873

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378951