Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2012

Liczba odsłon: 37535
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Wyświetl historię zmian »
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.
Numer sprawy nadany przez zamawiającego ZP 6/XII/2012         5 grudzień 2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Zespół Obsługi Szkolnictwa

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy Wiesław Mazek
Adres:       ul. Żeromskiego 1 Kod pocztowy 48-385
Miejscowość : Otmuchów Województwo opolskie
Telefon  077 431 58-24 Faks 077 4314014

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                            dostawy                                       usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

nazwa ZAMÓWIENIA: zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                      

Nazwa wykonawcy      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „AGROPOL” 
Adres        Ul. Główna 38 Kod pocztowy 46-135
Miejscowość  Głuszyna Poczta elektroniczna  
Telefon  (077) 419 12 09 Faks  

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:   Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: do przetargu przystąpiło 4 oferentów.

 Wykonawca Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Punktacja przyznanaw poszczególnych kryteriach oceny ofert Łączna punktacja
Cena ……x……
P.W. ATEX Sp.z o.o.  ul. Gliwicka 3,  44-145 Pilchowice 98,21 X 98,21
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „AGROPOL”  100   100
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  RENIX – 48-300 Nysa, ul. Kukułcza 11   94,75 X 94,75
Skład Opału  Jozefa Czapkowska  ul. Grodkowska 4a,  48-385 Otmuchów 90,72   90,72

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone : Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
X X

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
X X

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 14.12.2012r

Dyrektor ZOS w Otmuchowie

mgr Wiesław  Mazek

Liczba odsłon: 861
Autor: Mazek Wiesław
Data wytworzenia informacji: 2012-12-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-05 11:39:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378946