Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2012

Liczba odsłon: 37551
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Wyświetl historię zmian »
Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - materiałów budowlanych na realizację zadania „Budowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap IV – parter (ściany + strop)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa materiałów budowlanych na realizację zadaniaBudowa mieszkań komunalnych w miejscowości Maciejowice etap IV – parter (ściany + strop)

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

Centrum Budowlane ERIGO Cukierka Spółka Komandytowa

Adres      

ul. Nowowiejska 5                         

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość 

Nysa

Poczta elektroniczna

erigo@op.pl

Telefon

 

510093244

Faks

775560336

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Najniższa cena

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana cena

      Cena

Inne

Centrum Budowlane ERIGO Cukierda Spółka Komandytowa 48-303 Nysa ul. Nowowiejska 5                        

 

198.032,25 zł

100

X

100

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2012-08-28

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/mgr inż. Jan Woźniak

Liczba odsłon: 1051
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-28 07:56:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378956