Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2012

Liczba odsłon: 37579
Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-10 12:32:00
Wyświetl historię zmian »
Rozstrzygniecie przetargu: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:         Gmina Otmuchów
    Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy    Kazimierz  
Mentel
Adres:           ul. Zamkowa 6    Kod pocztowy     48-385
Miejscowość :     Otmuchów    Województwo     opolskie
Telefon
    77/431 50 17    Faks          77/431 50 16

 

RODZAJ  ZAMÓWIENIA:           ROBOTY BUDOWLANE 0    DOSTAWY X            USŁUGI 0

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:      PRZETARG NIEOGRANICZONY 1

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:               
Nazwa wykonawcy           LIDER TRADING Sp. z o.o.
 w Warszawie, Oddział w Łańcucie
Adres           Ul. Podzwierzyniec 78    Kod pocztowy     37-100
Miejscowość      Łańcut    Poczta elektroniczna     jackulig@wp.pl
Telefon
    17/225 06 28    Faks    17/225 06 29


Uzasadnienie  wyboru oferty:     Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ oferta Wykonawcy uzyskała
    maksymalną ilość punktów w ocenie oferty.


Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:


Wykonawca    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
    
Oferta
    Punktacja przyznana w
poszczególnych kryteriach
   oceny ofert    

Łączna punktacja
    Proponowana
cena w zł          Cena    Inne kryterium    
  LIDER TRADING Sp. z o.o.
  w Warszawie, Oddział w Łańcucie
  Ul. Podzwierzyniec 78
  37-100 Łańcut
    239 235,00    100,00    X    100,00

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
x    x


Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
x    x

DATA  ZAWIADOMIENIA:         16 stycznia 2012 r.

Burmistrz Otmuchowa
/-/ mgr inż. Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Jolanta Czajkowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-16 14:45:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378974