Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            09 marca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 1

 1. Elżbieta Goraj Śliwice 18F 48-385 Otmuchów

Część 2

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 5

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 6

 1. Lidia Paleczna Grądy-Pasieki 3

Część 8

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

Część 13

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 14

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 15

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 17

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 22

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

Część 23

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 24

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 25

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 26

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 27

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 34

 1. Alicja Kowalska ul. Bończyka 5/1 48-304 Nysa

Część 41

 1. Renata Lichowicz ul. Ogrodowa 23/27 48-385 Otmuchów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-02

 

 

. Jan Woźniak

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378891