Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś” Po korekcie

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 5/2014                                                            15 stycznia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi korektę Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.01.2015 r. Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona poniższą treścią.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 7

 1. Bogumiła Marek ul. Jagiełły 34/6 Otmuchów – 54,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 20

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom – 53,49 zł za godzinę, kontraktowy

 

Część 21

 1. Jarosław Chmiel Otmuchów ul. Jagiełły 50/10 – 53,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 30

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów – 55,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 31

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów – 55,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 32

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  52,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 37

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom – 54,49 zł za godzinę, kontraktowy

 

Część 44

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  54,00 zł za godzinę, mianowany

 

Część 54

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  52,00 zł za godzinę, mianowany

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Największa ilość zdobytych punktów po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

 

 

 

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

Wykonawca

Oferta  Proponowana cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Cena w zł za godzinę

Stopień awansu zawodowego

Część 7

 

 

 

 1. Bogumiła Marek ul. Jagiełły 34/6 Otmuchów,

54,00 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

56,00 – 94,49 pkt

Mianowany – 1 pkt

95,49

Część 20

 

 

 

 1. Marta Hamerla-Pater Paczków ul. Witosa 4

57,00 – 91,96 pkt

Mianowany – 1 pkt

92,96

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C 

54,00 – 97,07 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

98,07

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

53,49 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 21

 

 

 

 1. Jarosław Chmiel Otmuchów ul. Jagiełły 50/10

53,00 – 97,05 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

99,05

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

56,00 – 91,85 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

92,85

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom 

52,49 – 98,00 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 30

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów 

55,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

58,00 – 92,93 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

94,93

Część 31

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

55,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

57,00 – 94,56 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

96,56

Część 32

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów 

55,00 – 92,65 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

94,65

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

52,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

Część 37

 

 

 

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C 

57,00 – 93,68 pkt

Mianowany – 1 pkt

94,68

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

54,49 – 98,00 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 44

 

 

 

 1. Marta Hamerla-Pater Paczków ul. Witosa 4

57,00 – 92,84 pkt

Mianowany – 1 pkt

93,84

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

54,00 – 98,00 pkt

Mianowany – 1pkt

99,00

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

55,49 – 95,36 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

 

96,36

Część 54

 

 

 

 1. Ewa Czerniec Otmuchów ul. Sikorskiego 13

59,00 – 86,37 pkt

Mianowany – 1 pkt

87,37

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

52,00 – 98,00 pkt

Mianowany – 1 pkt

99,00

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

58,49 – 87,12 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

88,12

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

---------------

---------------------

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

-------------------

------------------------

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-01-15

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378895