Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            25 lutego 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 1

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 2

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 5

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 6

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 8

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 13

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 14

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 15

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 22

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 23

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 24

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 25

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 26

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 27

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 34

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 41

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Największa ilość zdobytych punktów po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

Wykonawca

Oferta  Proponowana cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Cena w zł za godzinę

Stopień awansu zawodowego

Część 1

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Elżbieta Goraj Śliwice 18F 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

 Część 2

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 5

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Joanna Stępkowska ul. K. Odnowiciela 6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

64,23

Część 6

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Lidia Paleczna Grądy-Pasieki 3 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 8

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

48,90 –

68,53 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

69,53

 1. Anna Ryłko ul. Warszawska 2/1 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Mianowany – 1 pkt

65,45

Część 13

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 14

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 15

 

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 17

 

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Krystyna Jowsa ul. Mickiewicza 24 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 22

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

48,90 –

68,53 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

69,53

 1. Dorota Duraj ul. Piastowska 17/1 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Mianowany – 1 pkt

64,23

Część 23

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Marzena Zychowicz ul. Piastowska 18 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 24

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Renata Kowalska ul. Nyska 4/5 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 25

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Ewa Stępkowska ul. Grunwaldzka 6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Mianowany – 1 pkt

64,23

Część 26

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

54,00 – 62,06 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

64,06

Część 27

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice – 49,89 zł za godzinę, dyplomowany

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Bronisława Kozubek-Trela  ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

54,00 – 62,06 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

64,06

Część 34

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

54,99– 60,94 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

62,94

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Alicja Kowalska ul. Bończyka 5/1 48-304 Nysa

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 41

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

54,99– 60,94 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

62,94

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Renata Lichowicz ul. Ogrodowa 23/27 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

Europejska Grupa Konsultingowa

90-448 Łódź ul. Żwirki 1C/4

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

Biuro Projektów Eurowiedza Sp. z o.o.

ul. Karczówkowska 5A/204

25-019 Kielce

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

Centrum Szkoleniowe OKSJON s.c.

al. Daszyńskiego 7/16 31-534 Kraków

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

Europejska Grupa Konsultingowa

90-448 Łódź ul. Żwirki 1C/4

       Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi                         „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII ust. 1 pkt 2  SIWZ zażądał złożenia przez Wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek miał być uznany za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III  SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r. Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy wszystkich części objętych zamówieniem

Biuro Projektów Eurowiedza Sp. z o.o.

ul. Karczówkowska 5A/204

25-019 Kielce

Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi  „Z postępowania udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII zażądał złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

1)   ust 1 pkt 1 SIWZ tj.: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;

2)   ust 1 pkt 2  SIWZ tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                          w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                        i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III  SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

3)     ust. 2 pkt 1 SIWZ tj.: oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

4)     ust. 2 pkt 2 SIWZ tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia labo składania ofert. 

5)     ust. 3 pkt 2 SIWZ tj.: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do oferty

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy wszystkich części objętych zamówieniem

Centrum Szkoleniowe OKSJON s.c.

al. Daszyńskiego 7/16 31-534 Kraków

Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII ust. 1 pkt 2  SIWZ zażądał złożenia przez Wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek miał być uznany za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

Dokumenty Wykonawca dosłał w dniu 06.02.2015 r. o godz. 11.53. W związku z tym w wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy:

Części 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1

Części 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2

Części 5 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1

Części 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2

Części 8 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Części 13 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki  

Części 14 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 1

Części 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 2 

 

Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy:

Części 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Części 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemieckiego  

Części 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne

Części 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne

Części 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne

Części 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1  

Części 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2  

Części 34 Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Części 41 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.polskiego

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-02

 

 

. Jan Woźniak

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378897