Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Wyświetl historię zmian »
GMINA OTMUCHÓW ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r

GMINA  OTMUCHÓW

ZESPÓŁ  OBSŁUGI  SZKOLNICTWA  W  OTMUCHOWIE

UL. ŻEROMSKIEGO 1,   48-385 OTMUCHÓW

 

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r .

 

1. Termin realizacji zamówienia:

     od dnia 03.01.2013r.  do dnia 31.12.2013r.

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli  z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r.

 3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać pod adresem:

      Zespół  Obsługi Szkolnictwa w  Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro  od   poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400   lub  na  stronie  internetowej : otmuchow.probip.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium w wysokości 3 000,00 zł  (słownie  trzy tysiące  00/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy:

 Zespołu Obsługi Szkolnictwa W Otmuchowie  BS Otmuchów

 Nr 03887200030000746120000050 .

6.   Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      najniższa cena.

7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia  06.11.2012r., do godz. 900

9. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915 w Zespole Obsługi  Szkolnictwa w Otmuchowie,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na   podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy prawo  zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 25 czerwca  2010r.  Nr 113, poz. 759  późn.zm.)  oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

       

 

 

Otmuchów, dnia 22.10.2012r.

 

Liczba odsłon: 686
Autor: Wiesław Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:30:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378815