Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2016

BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu osobowego marki FORD ESCORD. Przetarg dotyczy sprzedaży samochodu osobowego będącego własnością Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Załącznik nr  3 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 139 /2016    z dnia 21 października  2016 r.

 

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu osobowego marki FORD ESCORD.

 

Przetarg dotyczy sprzedaży samochodu osobowego będącego własnością  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.   

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 21 listopada  2016  r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 , pokój nr  4 .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007 w terminie do dnia  15  listopada 2016r.

 

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki FORD ESCORD o pojemności 1 753 , rok produkcji 1997.

 

Pojazd jest niekompletny brak akumulatora, brak aktualnego przeglądu , brak polisy ubezpieczenia, widoczne ślady korozji i obtłuczenia.

 

Cena wywoławcza  pojazdu  1 300,00 zł ( jeden tysiąc trzysta) złotych.

 

Samochód można oglądać w dniu 10 listopada 2016 roku od w godz. 12 00  do 13 00  na placu obok Straży Pożarnej  w Otmuchowie ul. Grodkowska  nr 2.

.

Postąpienie w licytacji  wynosi  1% ceny wywoławczej .

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie.

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379340