Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76933
BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 87/2012 z dnia  03 sierpnia  2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Otmuchowie.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego ŻUK TOWOS, nr fabryczny 379714 , rok  produkcji  1983, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 12 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym
ONY W820,  rok produkcji 1983 , w y n o s i :  1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Otmuchowie w dniach od 27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1983, zespół napędowy  niekompletny pęknięta głowica, niesprawna instalacja elektryczna, silnik z zapłonem iskrowym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego, ogniska korozji, opony zużyte w 100%, nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – blacharka skorodowana. Samochód jest   niesprawny, wycofany z eksploatacji, brak przeglądu.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379695